Touring info

Touring info

Date Time Venue Location
2016-09-11 15:30 Nakano Sunplaza Nakano, Tokyo
2016-09-10 15:30 Hitachi Omiyashi Bunka Center Hitachiomiya, Ibaragi
2016-09-09 18:00 Imaichishi Bunka Kaikan Nikko, Tochigi
2016-09-08 18:30 Minamisouma Shimin Bunka Hall Minamisouma, Fukushima
2016-09-06 18:00 Kawaguchi Riria Kawaguchi, Saitama
2016-09-04 15:30 Morinomiya Piroti Hall Osaka, Osaka
2016-09-03 16:30 Izumi City Plaza Izumi, Osaka
2016-09-02 18:00 Okayama Shimin Kaikan Okayama, Okayama
2016-09-01 18:00 Astel Hall Hiroshima, Hiroshima
2016-08-31 18:00 Yonagoshi Kokaidou Yonago, Tottori
2016-08-29 TBA Nagasaki Brick Hall Nagasaki, Nagasaki
2016-08-28 15:30 Hozan Hall Kagoshima, Kagoshima
2016-08-27 14:00 Fukuoka Shimin Kaikan Fukuoka, Fukuoka
2016-08-26 18:00 Nobeoka Sougo Bunka Center Nobeoka, Miyazaki
2016-08-23 TBA Ooita Horuto Hall Ooita, Ooita
2016-08-21 15:30 Yaizushi Bunka Kaikan Yaizu, Shizuoka
2016-08-20 14:30 Tachikawa Shimin Kaikan Tachikawa, Tokyo
2016-08-19 18:00 Yuuki Shimin Bunka Center Yuuki, Ibaragi
2016-08-18 18:00 Okegawa Shimin Hall Okegawa, Saitama
2016-08-13 14:00 Kanawaga Kenmin Bunka Hall Yokohama, Kanagawa
2016-08-12 18:00 Sunpearl Arakawa Arakawa, Tokyo
2016-08-11 15:30 Shibukawa Shimin Kaikan Shibukawa, Gunma
2016-08-09 18:30 Kurobeshi Kokusai Bunka Center Kurobe, Toyama
2016-08-07 15:30 Heartopia Harue Sakai, Fukui
2016-08-06 16:30 Keihanna Plaza Souraku, Kyoto
2016-08-05 18:00 Takasagoshi Bunka Hall Takasago, Hyogo
2016-08-03 18:00 Nitori Bunka Hall Sapporo, Hokkaido
2016-08-02 18:00 Tomakomai Shimin Kaikan Tomakomai, Hokkaido
2016-07-31 16:30 Yuzawashi Bunka Kaikan Yuzawa, Akita
2016-07-29 18:30 Tagazyo Shimin Kaikan Tagazyo, Miyagi
2016-07-27 18:30 Niigata Tersa Niigata, Niigata
2016-07-26 18:00 Komaganeshi Bunka Kaikan Komagane, Nagano
2016-07-24 16:30 Asikagashi Shimin Kaikan Ashikaga, Tochigi
2016-07-23 16:30 Narashino Bunka Hall Narashino, Chiba
2016-06-21 TBA Shimin Kaikan Nagoya, Nagoya